Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng

Quyền lợi

Mentor

Timeline

Ứng tuyển

QUYỀN LỢI "XỨNG TẦM"

Tham gia lộ trình đào tạo bài bản, chuyên sâu được “thiết kế” riêng, được huấn luyện bởi Lãnh đạo, Chuyên gia công nghệ hàng đầu của MSB

38Created with Sketch.

Được học hỏi, làm việc với các chuyên gia hàng đầu về công nghệ thông tin của BCG, McKinsey… trong những dự án công nghệ trọng điểm, sử dụng các Công nghệ mới nhất.

Cơ hội phát triển & lộ trình thăng tiến rõ ràng, luân chuyển qua nhiều vị trí, phòng ban trong 24 tháng, cơ hội bổ nhiệm vị trí quản lý hoặc chuyên gia ngay sau chương trình.

Nhận mức thu nhập khởi điểm vượt trội lên đến 300M/năm, kèm nhiều chế độ đãi ngộ khác cạnh tranh trên thị trường.

3. UI/UX

UI-UX-Design-phone-application

 2. DIGITAL DEVELOPMENT

1. CLOUD

5. AUTOMATION TEST

SEO Internet Marketing Web Development

4. DATA

6. SECURITY

Click vào từng mảng tuyển dụng và cuộn để xem chi tiết

• Tốt nghiệp các chuyên ngành Mỹ Thuật; Trải nghiệm khách hàng; Nghệ Thuật; Thiết Kế; UI/UX
• Kiến thức tốt về mỹ thuật, thẩm mỹ.… Kiến thức cơ bản về HTML, CSS, Mobile Framework là lợi thế...
• Nắm vững các kiến thức về thiết kế UI UX cho Mobile App và WebApp (đặc biệt ưu tiên Mobile App). Thành thạo Google Material Design, Human Interface Guidelines, Cross Platform Design...
• Luôn cập nhật xu thế thiết kế mới và thiết kế tối đa hóa trải nghiệm khách hàng
• Sử dùng thành thạo các công cụ thiết kế đồ hoạ. Ví dụ: Figma, Adobe XD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ... Có khả năng vẽ tay là 1 lợi thế
• Có khả năng chuyển tải ý tưởng sản phẩm thành concept và prototype
• Có khả năng Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho các ứng dụng đa nền tảng (website, mobile application …)
• Xây dựng UI kit cho từng sản phẩm riêng biệt, đảm bảo tính kế thừa và tái sử dụng là 1 lợi thế
• Có kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực UX cho các sản phẩm phần mềm; Hoặc đã tham gia các dự án tại trường học, bài tập nhóm, bài tập cá nhân, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực UX.
• Có kinh nghiệm tham gia các team triển khai theo phương pháp Agile/Mô hình Scrum là 1 lợi thế

YÊU CẦU ỨNG VIÊN 

LỘ TRÌNH LUÂN CHUYỂN

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MẢNG UI/UX

• Tham gia trực tiếp vào đội dự án Mobile App, thực hiện thiết kế, xây dựng Wireframe; thiết kế protype, ... cho Mobile App
• Đưa ra ý tưởng và bảo vệ Xây dựng UI/UX nâng cao trải nghiệm khách hàng
• Độc lập xây dựng và thiết kế full 1 luồng giao dịch cho ứng dụng Mobile App
• Tham gia trực tiếp vào đội dự án Web App, thực hiện thiết kế, xây dựng Wireframe; thiết kế protype, ... cho Mobile App
• Đưa ra ý tưởng và bảo vệ Xây dựng UI/UX nâng cao trải nghiệm khách hàng
• Độc lập xây dưng và thiết kế full 1 luồng giao dịch cho ứng dụng Web App.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

• Hiểu về quy trình kiểm thử phần mềm: Water fall, Agile
• Kiến thức tốt về các phương pháp kiểm thử, đặc biệt là Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing)
• Có kiến thức và có khả năng về lập trình
• Có kiến thức về các công cụ quản lý lối: như Jira, Redmine là 1 lợi thế
• Có khả năng thực hiện test manually (web, mobile)
• Có kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực Kiểm thử cho các sản phẩm phần mềm; Hoặc đã tham gia các dự án tại trường học, bài tập nhóm, bài tập cá nhân, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kiểm thử.
• Có kinh nghiệm tham gia các team triển khai theo phương pháp Agile/Mô hình Scrum là 1 lợi thế

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

LỘ TRÌNH LUÂN CHUYỂN

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MẢNG AUTOMATION TEST

• Nắm được các kỹ năng, mindset của một tester, Kỹ năng đọc requirment, viết Testcase, Kỹ năng test manually
• Tham gia test độc lập các dự án nhỏ (1 mình 1 dự án), Tự học hỏi và coding cơ bản
• Hiểu một số hệ thống lõi của ngân hàng, Hiểu cơ bản về core, Nâng cao kỹ năng coding
• Hiểu luồng tích hợp các hệ thống, Nâng cao kỹ năng coding
• Hiểu chức năng, cách làm việc của thẻ, Hiểu cơ bản về hệ thống quản lý thẻ (way4)
• Nâng cao khả năng đánh giá, phân tích vấn đề, Hiểu thêm được về các mảng dự án chưa từng được thực tập, Biết cách viết requirement

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

• Có kiến thức về Phát triển phần mềm định hướng số hóa (Mobile/Social/Machine Learning/AI/BI…)
• Có kiến thức về Triển khai phần mềm nói chung
• Có kiến thức về Lập trình, Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trên nền tảng Cloud (AWS/Google Cloud Platform/Microsoft Azure)
• Có kiến thức về Vận Hành, hỗ trợ dịch vụ cloud là 1 lợi thế
• Có khả năng lập trình trên các nền tảng Cloud (AWS/Google Cloud Platform/Microsoft Azure)
• Có khả năng lập trình sử dụng ngôn ngữ Python
• Có kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực Phát triển/Lập trình trên các nền tảng Cloud/sử dụng ngôn ngữ Python cho các sản phẩm phần mềm; Hoặc đã tham gia các dự án tại trường học, bài tập nhóm, bài tập cá nhân, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Phát triển/Lập trình trên các nền tảng Cloud/sử dụng ngôn ngữ Python.
• Có chứng chỉ của một trong các nhà cung cấp nền tảng Cloud phổ dụng: AWS/Google Cloud Platform/Microsoft Azure là 1 lợi thế

YÊU CẦU ỨNG VIÊN 

LỘ TRÌNH LUÂN CHUYỂN

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MẢNG CLOUD

• Nắm vững và lập trình được ứng dụng trên nền tảng cloud (AWS/Google Cloud/ Microsoft Azure)
• Nắm vững và phát triển ứng dụng đối với các lớp SaaS; PaaS; IaaS của nền tảng cloud.
• Nắm vững kiến thức và có thể phát triển ứng dụng sử dụng ngôn ngữ Python cho phát triển ứng dụng liên quan đến Machine leanning.
• Hiểu được luồng thực hiện của các chức hiện có trên Internet Banking/Mobile Banking, các hệ thống ứng dụng liên quan đến luồng giao dịch của chức năng đó.
• Viết tài liệu về luồng giao dịch của các chức năng chuyển tiền liên ngân hàng, thanh toán hoá đơn, nạp tiền, QR, Giao dịch thanh toán thẻ tín dụng trên Internet Banking/Mobile Banking,…
• Nắm vững được nghiệp vụ phần Fee Engine.
• Nắm vững nghiệp vụ của phần Giải ngân tự Online (LMS)
• Tham gia vào 12 dự án phát triển trên Internet Banking/Mobile Banking của đội Dev backend hoặc Front End
• Nắm vững và lập trình được với các nền tảng công nghệ, mô hình Phát triển, mô hình triển khai của hệ thống được phân công.
• Có thể thực hiện động lập đánh giá ATTT cho mã nguồn ứng dụng tại MSB
• Nắm vững quy trình phát triển 1 chức năng tích hợp giữa MSB và 1 đối tác thanh toán
• Nắm vững quy trình phát triển giữa 2 ứng dụng thông qua ESB
• Hiểu và nắm được kiến trúc hệ thống kho dữ liệu tập trung.
• Hiểu được kỹ năng kiểm thử hệ thống để khi phát triển sẽ lường trước được những tình huống lỗi có thể gặp phải, giúp giảm thiểu các lỗi khi bàn giao SIT/UAT

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

• Hiểu và nắm được kiến trúc hệ thống kho dữ liệu tập trung.
• Hiểu và nắm được dữ liệu của các phân hệ nghiệp vụ được giao.
• Tham gia ít nhất 3 dự án/ yêu cầu/ CR của mảng tích hợp và khai thác dữ liệu với vai trò DEV
• Tham gia ít nhất 1 dự án/ yêu cầu/ CR của mảng Đối chiếu dữ liệu với vai trò DEV
• Hiểu và nắm được kiến trúc hệ thống Dữ liệu lớn.
• Cài đặt, cấu hình hệ thống Dữ liệu lớn
• Có thể thực hiện động lập đánh giá ATTT cho mã nguồn ứng dụng tại MSB
• Tìm hiểu phạm vi tổng quát các phân hệ nghiệp vụ của Core
• Tìm hiểu các hệ thống Backend, Gateway và các hệ thống tích hợp
• Nắm vững kiến thức và thực hiện lập trình được trên nền tảng cloud của (AWS/Google Cloud/Microsoft Azure)

MODULE TÍCH HỢP
VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU

• Có kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu: Oracle/ MS SQL Server/ MySQL/..
• Có kiến thức cơ bản về Ngôn ngữ lập trình: C#/ASP.Net/Java/Python/R/VBA/…
• Có kiến thức cơ bản về Công cụ ETL: SSIS/IBM DataStage/ ...
• Cập nhật xu thế công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ về dữ liệu.
• Có kiến thức về Dữ liệu lớn/Khoa học dữ liệu là một lợi thế.
• Có khả năng lập trình CSDL.
• Có khả năng tối ưu mã nguồn, tối ưu thiết kế CSDL là một lợi thế,
• Có khả năng lập trình ứng dụng là một lợi thế
• Có khả năng làm việc trên nền tảng Cloud là một lợi thế
• Có kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực Lập trình CSDL, Dữ liệu lớn cho các sản phẩm phần mềm; Hoặc đã tham gia các dự án tại trường học, bài tập nhóm, bài tập cá nhân, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Lập trình CSDL, Dữ liệu lớn.
• Có kinh nghiệm sử dụng công cụ BI: IBM Cognos/ Crystal Report/ Power BI... là một lợi thế.
• Có chứng chỉ về Cơ sở dữ liệu, Lập trình dữ liệu, ETL, Dữ liệu lớn, Khoa học dữ liệu là 1 lợi thế
• Có kinh nghiệm tham gia các team triển khai theo phương pháp Agile/Mô hình Scrum là 1 lợi thế

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

• Hiểu và nắm được kiến trúc hệ thống kho dữ liệu tập trung.
• Hiểu và nắm được dữ liệu của 1 phân hệ/ module/ kênh trên hệ thống đối chiếu.
• Tham gia dự án/ yêu cầu/ CR của mảng Đối chiếu dữ liệu với vai trò DEV
• Nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống kho dữ liệu tập trung của ngân hàng.
• Hiểu và nắm được kiến trúc hệ thống Dữ liệu lớn.
• Cài đặt, cấu hình hệ thống Dữ liệu lớn
• Tìm hiểu phạm vi tổng quát các phân hệ nghiệp vụ của Core
• Tìm hiểu các hệ thống Backend, Gateway và các hệ thống tích hợp
• Nắm vững kiến thức và thực hiện lập trình được trên nền tảng cloud của (AWS/Google Cloud/Microsoft Azure)

MODULE
ĐỐI CHIẾU DỮ LIỆU

MODULE DỮ LIỆU LỚN
VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

• Hiểu và nắm được kiến trúc hệ thống Dữ liệu lớn.
• Cài đặt, cấu hình hệ thống Dữ liệu lớn
• Xây dựng ít nhất 1 mô hình phân tích dự đoán; có kết quả đầu ra.
• Hiểu và nắm được kiến trúc hệ thống kho dữ liệu tập trung.
• Tham gia ít nhất 1 dự án/ yêu cầu/ CR của mảng Đối chiếu dữ liệu với vai trò DEV
• Tìm hiểu các hệ thống Backend, Gateway và các hệ thống tích hợp
• Nắm vững kiến thức và thực hiện lập trình được trên nền tảng cloud của (AWS/Google Cloud/Microsoft Azure)
• Có thể thực hiện động lập đánh giá ATTT cho mã nguồn ứng dụng tại MSB
• Tìm hiểu phạm vi tổng quát các phân hệ nghiệp vụ của Core

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MẢNG DATA

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MẢNG SECURITY

• Có thể thực hiện độc lập đánh giá ATTT cho hệ thống mạng, máy chủ tại MSB
• Có thể thực hiện độc lập đánh giá ATTT cho các ứng dụng web tại MSB
• Có thể thực hiện động lập đánh giá ATTT cho mã nguồn ứng dụng tại MSB
• Có thể thực hiện độc lập các đánh giá ATTT đối với hệ thống CNTT tại MSB bao gồm quy trình, công nghệ, con người

MODULE ĐÁNH GIÁ ATTT

• Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin hoặc Khoa học máy tính…
• Có kiến thức cơ bản về:
- Hệ điều hành: Windows, linux...
- Web Server and Middleware: Apache, Nginx, Tomcat, Weblogic...
- Cơ sở dữ liệu: Oracle, MS SQL, Mysql, Nosql...
- Thiết bị mạng và bảo mật: Switch, Router, Firewall, IPS, Security Webgateway, Antivirus, APT, DLP…
- Kiến thức mạng: TCP/IP, DHCP, DNS, ARP, RARP...
- Lập Trình: Assembly, Python, VBScripts, Windows powershell, Bash, Regular expression...
• Có hiểu biết về khai thác lỗ hổng ứng dụng và biện pháp phòng chống
• Có hiểu biết về các hình thức tấn công mạng và biện pháp phòng chống
• Hiểu biết về các quy trình, tiêu chuẩn đánh giá an ninh như OWASP, PTES, NIST CSF...
• Có khả năng nghiên cứu/ học hỏi để làm việc hiệu quả
• Ưu tiên ứng viên đã có CVE hoặc các chứng chỉ bảo mật liên quan: Security, CEH, CHFI, OSCP, GPEN...

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

• Nẵm rõ cơ chế hoạt động SIEM (Log source, Offence, Log Activity)
• Nắm rõ cơ chế khai thác dữ liệu trên hệ thống SIEM, sử dụng thành thạo AQL và Splunk querry langues
• Hiểu rõ các nguồn log source và dữ liệu cần thu thập, xây dựng một số case giám sát có tương quan các nguồn log security
• Xây dựng usecase giám sát và tinh chỉnh (tunning) dựa trên tài liệu đã xây dựng ở Kỳ thực tập 3
• Hiểu mô hình Mitre ATT&CK và các campain tấn công
• Điều tra và phân tích mã độc
• Nắm được phương pháp phân tích tĩnh và phân tích độc dựa trên các mẫu mã độc thu thập được bên trong hệ thống MSB và bên ngoài qua các nguồn Threat Intelligence

MODULE GIÁM SÁT ATTT

• Nắm rõ hệ thống văn bản, quy chế, quy trình, quy định, chính sách ATTT của NHNN, RRANTT, KCN
• Nắm rõ cách thức kiểm soát, thu thập thông tin đảm bảo tuân thủ các chính sách ATTT
• Nắm rõ việc tuân thủ các chính sách ATTT trong vận hành các hệ thống ứng dụng
• Nắm rõ việc tuân thủ các chính sách ATTT trong công tác quản lý một dự án, sự cố, quản lý thay đổi.
• Nắm rõ việc tuân thủ các chính sách ATTT trong công tác hỗ trợ người dùng

MODULE CHÍNH SÁCH VÀ TUÂN THỦ ATTT

LỘ TRÌNH LUÂN CHUYỂN

• Nắm vững lập trình HTML; CSS; Jquery; Java scriptl; JSX.
• Hiểu về lập trình Java core.
• Lập trình được Native App (Android native và IOS (Swift)) có sản phẩm
• Hiểu ReactJs và các frameworks liên quan có sản phẩm Demo.
• Hiểu và có thể triển khai được Mô hình triển khai CI/CD của Mobile
• Hiểu và ứng dụng phát triển ứng dụng theo mô hình Micro Service.
• Tham gia vào các dự án phát triển IB phần backend
• Nắm được tất cả các chức năng hiện có của hệ thống Internet Banking/Mobile Banking được giao tìm hiểu.
• Hiểu được luồng thực hiện của các chức hiện có trên Internet Banking/Mobile Banking, các hệ thống ứng dụng liên quan đến luồng giao dịch của chức năng đó.
• Viết tài liệu về luồng giao dịch của các chức năng chuyển tiền liên ngân hàng, thanh toán hoá đơn, nạp tiền, QR, Giao dịch thanh toán thẻ tín dụng trên Internet Banking/Mobile Banking,…
• Tham gia vào 12 dự án phát triển trên Internet Banking/Mobile Banking của đội Dev backend hoặc Front End
• Tham gia vào dự án phát triển Mobile App hoặc Web App và độc lập hoàn thành được 2 CR trong backlog của dự án
• Có thể thực hiện độc lập đánh giá ATTT cho các ứng dụng web tại MSB
• Nắm vững quy trình phát triển 1 chức năng tích hợp giữa MSB và 1 đối tác thanh toán
• Nắm vững quy trình phát triển giữa 2 ứng dụng thông qua ESB
• Hiểu và nắm được kiến trúc hệ thống kho dữ liệu tập trung.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO MODULE PHÁT TRIỂN FRONT-END

• Có kiến thức về:
- Lập trình hướng đối tượng.
- Lập trình Mobile App, hiểu rõ về Native Core, Cross platform
- Mô hình phát triển MVC, MVP, MVVM,
- Phát triển ứng dụng theo Mô hình Micro Service.
• Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java, PL/SQL, JavaScript.
• Có kiến thức về JSX, React native, Swift, fluter, Gitlab, github.
• Có kiến thức về thiết kế và phát triển API WebService,
• Có kiến thức về nguyên tắc vận hành ứng dụng, dịch vụ trên nền tảng Cloud (AWS/Google Cloud Platform/Microsoft Azure)
• Có khả năng lập trình, phát triển ứng dụng theo mô hình Micro Service
• Sử dụng thành thạo ngô ngữ lập trình Java, PL/SQL, JavaScript.
• Có khả năng phát triển API WebService
• Có khả năng vận hành cơ bản các ứng dụng, dịch vụ trên nền tảng Cloud (AWS/Google Cloud Platform/Microsoft Azure) là 1 lợi thế
• Ưu tiên nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc thực tế từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực lập trình Mobile App, Lập trình ứng dụng
• Có kinh nghiệm làm việc với AWS, Azure là 1 lợi thế
• Có kinh nghiệm làm việc với JSX, React native, Swift, fluter, Gitlab, github là 1 lợi thế

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

LỘ TRÌNH LUÂN CHUYỂN

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MẢNG DIGITAL DEVELOPMENT

• Nắm vững được nguyên tắc hoạt động và Sử dụng thành thạo các câu lệnh cơ bản của các hệ điều hàng máy chủ Window Server từ 2012 trở lên; Linux 7.0 trở lên; Hệ điều hành CenOS; AIX:
• Cấu hình cơ bản các tham số Hệ thống, mạng, local firewall trên máy chủ. Kiểm soát dung lượng ổ cứng, Ram,…
• Nắm vững được nguyên tắc hoạt động của các Web Server được giao tìm hiểu
• Sử dụng thành thạo các câu lênh cơ bản của để bật tắt, các câu lệnh quản trị cấu hình cluster, load Balancing của Web Server.
• Cấu hình cơ bản các tham số Hệ thống. (Heapsize; cluster; kết nôí DB; JNDI; Connection pool;...)
• Monitor kiểm soát vận hành hệ thống, tìm logs và đọc logs của Web Server
• Hiểu rõ được các câu lệnh SQL của mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương ứng, có khả năng phát hiện và turning các câu lệnh SQL không tối ưu,
• Nắm được cơ bản nguyên tắc vận hành và hoạt động của các ứng dụng được phát triển và hoạt động trên nền tảng cloud được giao tìm hiểu.
• Hiểu được luồng thực hiện của các chức hiện có trên Internet Banking/Mobile Banking, các hệ thống ứng dụng liên quan đến luồng giao dịch của chức năng đó.
• Tham gia vào 12 dự án phát triển trên Internet Banking/Mobile Banking của đội Dev backend hoặc Front End
• Vận hành được hệ thống Backend Internet Banking/Mobile Banking
• Deploy ứng dụng trên môi trường production.
• Cấu hình tối ưu được Web Server.
• Tìm hiểu và vận hành được hệ thống theo mô hình CICD (option)
• Quản trị và triển khai được ứng dụng trên nền tảng Cloud; Docker Container (option)
• Tiếp nhận và phản hồi yêu cầu của nghiệp vụ và các bộ phận liên quan,
• Monitor hệ thống phát hiện sớm các vấn đề về perfomance, lỗi ứng dụng, lỗi mạng, lỗi DB, …
• Có thể thực hiện độc lập đánh giá ATTT cho hệ thống mạng, máy chủ tại MSB

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
MODULE VẬN HÀNH NGÂN HÀNG SỐ

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO MODULE PHÁT TRIỂN BACK END

• Nắm vững và lập trình được với các nền tảng công nghệ, mô hình Phát triển, mô hình triển khai của hệ thống được phân công.
• Nắm vững được các Module của hệ thống.
• Nắm được tất cả các chức năng hiện có của hệ thống IB/MB được giao tìm hiểu.
• Hiểu được luồng thực hiện của các chức hiện có trên IB/MB, các hệ thống ứng dụng liên quan đến luồng giao dịch của chức năng đó.
• Viết tài liệu về luồng giao dịch của các chức năng chuyển tiền liên ngân hàng, thanh toán hoá đơn, nạp tiền, QR, Giao dịch thanh toán thẻ tín dụng trên IB/MB,…
• Năm vững được nghiệp vụ phần Fee Engine.
• Nắm vững nghiệp vụ của phần Giải ngân tự Online (LMS)
• Tham gia vào 12 dự án phát triển trên IB/MB của đội Dev backend hoặc Front End
• Nắm vững kiến thức và thực hiện lập trình được trên nền tảng cloud của (AWS/Google Cloud/Microsoft Azure)
• Thực hiện độc lập được 2 CR nhỏ trong hệ thống được giao
• Có thể thực hiện động lập đánh giá ATTT cho mã nguồn ứng dụng tại MSB
• Nắm vững quy trình phát triển 1 chức năng tích hợp giữa MSB và 1 đối tác thanh toán
• Nắm vững quy trình phát triển giữa 2 ứng dụng thông qua ESB
• Hiểu và nắm được kiến trúc hệ thống kho dữ liệu tập trung.

UI/UX

Automation test

Data

Cloud

Security

Digital Development

Xem thông tin mảng khác

LỘ TRÌNH ỨNG TUYỂN

Bạn có thể được xem xét đặc cách vòng thi tuyển nếu có Giải thưởng công nghệ hoặc trực tiếp xây dựng các phần mềm lớn hơn 1000 người sử dụng hoặc có các chứng chỉ cao cấp của các hãng công nghệ hay những thành thích khác tương đương.

Ứng tuyển

10/06 - 07/07/2021

Test online

08-14/07/2021

84 all

Tiếp nhận công việc

Đầu T8/2021

imoticon_3Created with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch)

Phỏng vấn hội đồng

14-23/07/2021

BAN CỐ VẤN (MENTOR)

Anh Trần Khắc Hiếu

Phó GĐ Khối Công nghệ/GĐTT Phát triển công nghệ

Anh Lê Đức Quân

GĐ Chuyển đổi số

Anh Vũ Hồng Minh

Giám đốc Kỹ thuật Dự án CoreBanking

Anh Nghiêm Mạnh Hùng

GĐ. Phát triển Công Nghệ Thẻ & Thanh toán đại lý

Bạn sẽ được gặp mặt mentor trong buổi phỏng vấn.

Anh Nguyễn Đình Toàn

GĐ Quản lý An toàn thông tin

Anh Bùi Hồng Phương

GĐ Phát triển Dữ liệu

Chị Kiều Thị Thu Hiền

Trưởng nhóm PTNV&KT

Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết

Anh Nghiêm Mạnh Hùng
GĐ. Phát triển Công Nghệ Thẻ & Thanh toán đại lý

19 năm kinh nghiệm lĩnh vực Công nghệ Ngân Hàng, 16 năm kinh nghiệm Quản Lý Phát triển Giải pháp Công Nghệ Ngân Hàng trong các lĩnh vực:
• Phát triển Hệ Thống Ngân Hàng Lõi Core Banking
• Phát triển Hệ Thống Công Nghệ Thẻ Core Thẻ (Phát hành, thanh toán, chuyển mạch tài chính)
• Phát triển Số hóa và Chuyển đổi số định hướng SMAC TECH Social Mobile Analytic(ML/AI/BigData) Cloud Computing)
• Phát triển Tích hợp số định hướng MACH architecture (Microservices API as services Cloud Computing Headless
• Thành thạo các nguyên lý/phương pháp quản trị, phát triển dự án mạnh Agile/Scrums
Thành tựu nổi bật:
• Phát triển toàn bộ nền tảng Công Nghệ Thẻ và Thanh toán Thẻ của VPBank (7 năm) và MSB (12 năm)
• Phát triển giải pháp chuyển đổi số Thẻ MSB Plus (Mobile App) trên nền tảng điện toán đám mây Amazone Web Service, full stacks Google APIs, Social APIs ( Fb, Zalo...)
• Phát triển hệ thống Cổng Thanh Toán số all in one QR/Thẻ nội địa/Thẻ Quốc tế, WebPay, Pay by link, Pay later doanh số đạt 1000 tỷ/năm
• Phát triển các nền tảng Trục tích hợp số high performance, đáp ứng các chuẩn bảo mật ATTT/ANTT mạnh theo quy định của Ngân Hàng nhà nước và các tiêu chuẩn Quốc gia, Quốc tế Napas/VISA/Master Card.
• Triển khai các ứng dụng nền tảng CDP Data science, ML/AI

THÔNG TIN MENTOR

Anh Bùi Hồng Phương
Giám đốc Phát triển Dữ liệu

- 12 năm kinh nghiệm làm việc tại MSB trong đó 6 năm làm quản lý
- 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm.
- 10 năm kinh nghiệm thiết kế, phát triển và làm việc với hệ thống kho dữ liệu Data Warehouse
- Triển khai thành công hệ thống kho dữ liệu toàn hàng (Banking Data Model) theo model chuẩn của IBM với vai trò quản lý dự án
- Triển khai thành công hệ thống phòng chống rửa tiền AML & FATCA với vai trò quản lý dự án
- Tham gia dự án triển khai hệ thống lõi ngân hàng Core Banking với vai trò trưởng nhóm dữ liệu.
- Tham gia dự án tư vấn giải pháp triển khai Hiệp ước vốn Basel II với vai trò trưởng nhóm dữ liệu
- Triển khai thành công các dự án hệ thống báo cáo theo yêu cầu tuân thủ của NHNN: Thông tư 21, Thông tư 31, Thông tư 35, Thông tư 11, Nghị quyết 42, v.v… với vai trò quản lý dự án kiêm trưởng nhóm kỹ thuật.
- Triển khai thành công dự án đối chiếu on-line lệnh chuyển tiền liên ngân hàng; giảm thiểu nhiều rủi ro do sai lệch thông tin (chuyển nhầm khách hàng, chuyển nhầm số tiền …) với vai trò thiết kế và phát triển hệ thống.


THÔNG TIN MENTOR

Anh Nguyễn Đình Toàn
Giám đốc Quản lý An toàn thông tin - Thạc sĩ An Toàn Thông Tin (Học viện Kỹ thuật Mật mã)

Anh Toàn có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn thông tin, có kinh nghiệm làm việc và quản lý ở các công ty lớn như: Quản lý an toàn thông tin tại - Ernst &Young Việt Nam, Giám đốc quản lý an toàn thông tin tại - Dasan Vietnam, Teamleader dịch cung cấp dịch vụ an toàn thông tin tại FPT-FIS, Chuyên gia an toàn thông tin tại – Viettel… Trong các giai đoạn làm việc Anh Toàn đã đào tạo, mentor rất nhiều các bạn trẻ trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực ATTT, phát hiện và xử lý rất nhiều các lỗ hổng an toàn thông tin nghiêm trọng và ngăn chặn các cuộc tấn công có chủ đích. Đặc biệt, Anh Toàn nắm giữ rất nhiều các chứng chỉ về ATTT của các tổ chức bảo mật uy tín trên thế giới như:
• Certified Information Systems Security Professional (CISSP) - Chứng chỉ hàng đầu về quản lý an toàn thông tin
• Certified Information Systems Auditor (CISA) - Chứng chỉ hàng đầu về kiểm toán công nghệ thông tin
• Offensive Security Certified Professional (OSCP) - Chứng chỉ về kiểm thử xâm nhập, đánh giá an toàn thông tin
• Offensive Security Certified Expert (OSCE) - Chứng chỉ cao cấp về kiểm thử xâm nhập, đánh giá an toàn thông tin
• CREST Registered Penetration Tester (CRT) - Chứng chỉ cao cấp về kiểm thử xâm nhập, đánh giá an toàn thông tin
• CREST Practitioner Security Analysis (CPSA)

THÔNG TIN MENTOR

Xem thông tin Mentor khác

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bằng Tiếng Việt | Địa điểm Tuyển dụng: Hà Nội

Submit

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

"ĐI TẮT" TỚI
CON ĐƯỜNG
CHUYÊN GIA KỸ THUẬT SỐ

Hãy cùng MSB

Chia sẻ của những cán bộ IT, Khối Công nghệ - MSB

NGƯỜI MSB NÓI VỀ MSB

"Mình được tham gia những buổi đào tạo về nghiệp vụ ngân hàng, Quy trình mới Agile, Scrum master, hướng dẫn mình sử dụng phần mềm chưa sử dụng bao giờ trước khi vào đây như AQUA, SOAP UI, BDS… "

Chuyên viên chính
Kiểm Thử

Nguyễn Thị Hiền

"Môi trường làm việc cởi mở, ở đó khoảng cách giữa các cấp bậc gần như không còn. Mọi người thẳng thắn trao đổi công việc một cách bình đẳng, có thể đóng góp ý kiến bất cứ lúc nào nếu cảm thấy hay và phù hợp."

Chuyên viên cao cấp
Tích hợp và Khai thác Dữ liệu

Phạm Huy Giang

"Điều giúp tôi gắn bó tại MSB là có một team làm việc ăn ý, mọi người cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau hoàn thành công việc, điều này giúp tôi có thể ngày hoàn thiện bản thân hơn và học hỏi được nhiều hơn."

Chuyên viên chính
Đánh giá an toàn thông tin

Nguyễn Văn Mạnh

BAN DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC TÀI NĂNG CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Tầng 26, Tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Điện thoại: (024) 7301 6363 

Email: techietalent@msb.com.vn

Website: https://career.msb.com.vn/

CẬP NHẬT THÔNG TIN

Group Facebook

Fanpage

Group Zalo

Hotline: 0975219309

©2020 Allrights reserved MSB

Về đầu trang

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboar size)Scale your icon to fill as much of the Safe Area as possible (within the guides)UngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroup.Save asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked.100px.SVG

THÔNG TIN ỨNG VIÊN CẦN BIẾT

Những câu hỏi thường gặp

02.

Khu vực tuyển dụng ở đâu?

Dự tuyển dụng tại Hà Nội, địa điểm làm việc tại Tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

03.

Thời gian đào tạo như thế nào?

Tổng thời gian đào tạo thực tế của dự án là 24 tháng với các kỳ luân chuyển qua các vị trí và phòng ban khác nhau.

06.

Lorem ipsum dolor sit amet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque 

05.

Lorem ipsum dolor sit amet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque 

01.

MSB Techíe Talent khác gì so với những chương trình khác?

MSB Techies Talent là dự án tuyển chọn nhân sự ưu tú qua những vòng tuyển chọn gắt gao hơn thường lệ. Cùng với đó ứng viên có nhiều quyền lợi hơn so với thông thường.

04.

Lorem ipsum dolor sit amet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque